Realtime inzicht in uw asbestsituatie

Asbestregisseur.nl verenigt de asbestketen - van asbesteigenaren tot regisseurs, inventarisatiebureaus, saneerders en inspectiebureaus - bij mutatieonderhoud met moderne, intelligente en tijdbesparende software.Voordelen van Asbestregisseur.nl
Bespaar waardevolle tijd

Gemiddeld levert Asbestregisseur.nl een tijdbesparing van ruim 20 minuten op regiewerkzaamheden per woning.

Lees meer >>


Voorkom dure onnodige fouten

Automatiseer en optimaliseer alledaagse taken met automatisch gestuurde workflows.

Lees meer >>


Volledig beheer & controle

Altijd bereikbaar, realtime en 24/7 controle op uw asbesttrajecten.

Lees meer >>


Verander data in inzichten

Ontvang een holistisch beeld van uw asbesttraject en vertaal cijfers naar beleid.

Lees meer >>


Asbestregisseur.nl geeft je asbesttraject wat het nodig heeft om te slagen

Met asbestregisseur.nl kan elke organisatie regie voeren over het asbesttraject en zicht hebben op asbest in woningen en gebouwen. Een corporatie kan met asbestregisseur.nl sturing geven aan de kwaliteit van inventarisaties en asbestsaneringen en leegstand door asbestwerkzaamheden tot een minimum reduceren.

Vanuit die gedachte is asbestregisseur.nl ontstaan. Deze geeft een kwaliteitsimpuls aan de interne bedrijfsvoering en zorgt ervoor dat alle ketenpartners met elkaar samenwerken. Het implementeren van asbestregisseur.nl is zeer eenvoudig en maatwerk is mogelijk.

Toepassingen

Eigenaren, Inventariseerders, Saneerders en Beheerders

Asbesteigenaren

Asbest opsporing en asbest verwijdering is aan strenge regels gebonden. Daarom is het belangrijk om een asbestregisseur aan u verbonden te hebben. Een asbestregisseur is het eerste aanspreekpunt voor alle zaken die over asbest gaan. De asbestregisseur is op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en wetgeving. Zodra asbest in een woning wordt geconstateerd gaat een regisseur aan de slag. Er wordt een professioneel bedrijf ingeschakeld om de situatie te onderzoeken. Dan wordt er gekeken of het asbest gevaar oplevert voor de gezondheid van de bewoners en omwonenden. Als het asbest verwijderd moet worden, wordt dit uitgevoerd door een gespecialiseerd bureau. Asbestregisseur.nl is dé alles-in-een software die een asbestregisseur nodig heeft om asbesttrajecten bij klachten- en mutatieonderhoud uit te voeren.

Asbestregisseurs

Met de Asbestregisseur.nl kan elke asbestregisseur de regie voeren over het asbesttraject en tegelijkertijd zicht houden op de realtime asbest situatie. Asbestregisseur.nl kent de volgende voordelen:

  • Sturing geven aan de kwaliteit van inventarisaties en asbestsaneringen;
  • Openheid en transparantie geven over alle opdrachten & werkzaamheden;
  • Leegstand door asbestwerkzaamheden tot een minimum reduceren;
  • Samenwerking met ketenpartners optimaliseren;
  • Kwaliteitsimpuls geven aan de interne bedrijfsvoering.

Het implementeren van Asbestregisseur.nl in uw asbesttraject is niet lastig. Het is wel essentieel om de juiste stappen te doorlopen. Wij helpen u hier graag bij.

Inspectiebureau

Na een asbestsanering is het verplicht om een visuele eindcontrole uit te laten voeren op de locatie van de asbestverwijdering. Tijdens deze controle wordt gekeken of de asbestsanering correct uitgevoerd is en de locatie weer veilig betreden kan worden. De eindcontrole wordt uitgevoerd volgens de NEN 2990 norm.

NEN 2990 is de wettelijk vastgestelde norm waarop de eindcontrole na asbestsanering uitgevoerd dient te worden. De controlespecialisten doen een visuele inspectie waarbij gekeken wordt of het werkgebied vrij is van asbestresten. Het eindrapport wordt samengesteld op basis van de visuele eindcontrole, een luchtmonster, een vezeltelling en een stofmeting. Het rapport wordt op locatie gemaakt en geeft bindend advies over de ruimte.

Asbesregisseurt.nl zorgt ervoor dat inspectiebureaus goed kunnen inschatten wanneer de saneerder klaar is met het verwijderen van de asbest. Wachttijden worden geëlimineerd en werkzaamheden sluiten precies goed op elkaar aan.

Asbestsaneerders

Hoe te saneren bij asbest wordt bepaald door de risicoklasse. Afhankelijk daarvan wordt er in een containment gewerkt of niet. Een containment is een afgesloten ruimte die op onderdruk word gebracht. Is er sprake van asbest dat verwijderd moet worden in de open lucht? Dan wordt de saneringslocatie afgezet zodat niemand de saneringslocatie kan betreden. Nadat het asbest verwijderd is, wordt er een eindmeting gedaan om te controleren of de plek of het gebied helemaal asbestvrij is. Als alle asbest weg is, wordt het gebied vervolgens door een onafhankelijk lab vrijgegeven. Goede communicatie bij asbestsanering is van groot belang. Tussen de betrokken partijen en instanties onderling, maar vooral ook met bewoners en omwonenden. Via de asbestregisseur.nl wordt alle stappen voor saneerders geautomatiseerd en geoptimaliseerd. Hierdoor worden dure, onnodige fouten voorkomen en kunnen saneerders zich focussen op hetgeen echt belangrijk is: Een goede en vooral veilige asbestsanering.

ASBESTREGISSEUR.NL

Asbestregisseur.nl verenigt de asbestketen - van asbesteigenaren tot regisseurs, inventarisatiebureaus, saneerders en inspectiebureaus - bij mutatieonderhoud met moderne, intelligente en tijdbesparende software.

CONTACT

Asbestregisseur.nl
(ontwikkeld door InforDB BV)
Maaszicht 11
6086 NL Neer

+31(0)6 36 55 65 49
info@asbestregisseur.nl

© Asbestregisseur.nl | Privacy | Cookies | Disclaimer